Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
Biblia online
BibleBeep
BibleSaver
Module biblice
Contact

Actualizat în:
Martie, 2018

BIBLIA – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată

Actualizare text: 2016


Prezentare

 • Biblia cu Trimiteri Cornilescu a fost publicată întâia oară în 1924.
 • Schimbări şi corecturi minore au fost introduse succesiv până în 1928, când textul a ajuns la o formă stabilă.
 • După 1990, în ediţiile tipărite fără aprobarea British and Foreign Bible Society (BFBS) au fost introduse diverse schimbări ortografice.
 • Versiunea Cornilescu rămâne cea mai populară Biblie folosită de comunitatea evanghelică vorbitoare de limbă română din România şi din diaspora.
 • Dumitru Cornilescu a tradus Biblia într-o limbă accesibilă, care continuă să fie folosită şi îndrăgită până astăzi.
 • Traducerea este opera lui Dumitru Cornilescu, ierodiacon ortodox care ulterior a devenit slujitor evanghelic. Traducerea a fost făcută în colaborare cu BFBS, având la bază Biblia Cornilescu publicată în 1921.
 • Cornilescu a murit în Elveţia în 1975.
 • Astăzi, textul lui Cornilescu este în custodia Societăţii Biblice Interconfesionale din România (SBIR), care continuă activitatea BFBS în România.
 • Această Biblie este de obicei tipărită cu grafie latină, dar o ediţie cu caractere chirilice este disponibilă pentru Republica Moldova şi Transnistria.
 • În 2014, Societatea Biblică Interconfesională din România a publicat o ediţie specială definitivă pentru a marca a 90-a aniversare a textului din Biblia Cornilescu 1924.
 • Textul publicat în 2016 nu a suferit schimbări, dar au fost corectate multe erori şi neconcordanţe la nivelul ortografiei, trimiterilor biblice şi punctuaţiei. Această ediţie este folosită aici.

Drepturi de autor

  © 1924 – British and Foreign Bible Society (BFBS)
  © 2016 – Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR)

Resurse