Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
Biblia online
BibleBeep
BibleSaver
Module biblice
Contact

Actualizat în:
Martie, 2018

BibleShow
Versiunea 3.4 (februarie 2009)

Această versiune este ultima care a fost dezvoltată pe platforma Visual Basic for Applications (VBA) şi nu mai beneficiază de suportul şi atenţia autorului. Noua versiune, rescrisă pe platforma software WPF, este net superioară şi o găsiţi aici.

BibleShow este un program gratuit, complex dar uşor de utilizat care permite afişarea versetelor biblice în limba română folosind un sistem de videoproiecţie cu unul sau două monitoare. Pentru instalarea şi funcţionarea programului aveţi nevoie de Microsoft Word preinstalat pe un sistem PC.


Fereastra principală a programului

Meniul de configurare

Fereastra de monitorizare Exemplu de imagine afişată pe ecranul videoproiectorului
Exemplu de imagine afişată pe ecranul videoproiectorului Exemplu de imagine afişată pe ecranul videoproiectorului

Download:

  BibleShow-VDCC34.exe [3.1 MB] - versiunea Cornilescu a Bibliei
  BibleShow-VBOR34.exe [3.2 MB] - versiunea ortodoxă a Bibliei
  backgrounds1.exe [1.8 MB] - 42 imagini de fundal suplimentare
  backgrounds2.exe [2 MB] - 19 imagini de fundal suplimentare

  Observaţii: Cele două versiuni biblice ale programului nu pot funcţiona simultan. Accesaţi acest site pentru a descărca ultima versiune a programului, acesta fiind în continuă perfecţionare.

Scop:

  Acest program a fost realizat cu scopul de a fi un instrument util tuturor: atât bisericilor, şcolilor şi organizaţilor interconfesionale pentru videoproiecţia textului biblic, cât şi creştinilor de pretutindeni care doresc să prezinte versete biblice în grupe de studiu biblic sau cu diverse ocazii.

Facilităţi:

 • previzualizarea şi afişarea versetelor biblice (câte un verset la un moment dat);
 • alcătuirea unei liste program cu referinţele versetelor ce vor for fi afişate. Operarea uşoară asupra referinţelor biblice şi a listelor program;
 • introducerea automată în listă a referinţei versetelor biblice afişate, obţinând astfel un istoric al textului afişat;
 • căutarea în toată Biblia a versetelor care conţin un anumit cuvânt sau o combinaţie de cuvinte;
 • posibilitatea alegerii limbii, a formei şi culorii fontului, imaginii de fundal, dimensiunii şi poziţiei ferestrei de afişare.

Versiunea Bibliei:

  Programul este disponibil în două versiuni diferite pentru a răspunde aşteptărilor majorităţii credincioşilor români:

 • VDCC - Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată. Textul biblic reproduce traducerea lui Dumitru Cornilescu din 1924, corectată ortografic şi morfologic de autorul programului. Mai multe detalii despre corectură şi cuvintele înlocuite pot fi găsite la pagina Textul Bibliei în limba română.
 • VBOR - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române. Textul biblic reproduce ediţia tipărită în 1982 cu aprobarea Sfântul Sinod şi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

Drepturi:

  Programul poate fi utilizat, copiat şi distribuit în mod gratuit spre folosul şi satisfacţia fiecăruia. Este interzisă comercializarea programului sau modificarea codului sursă fără acordul autorului. Orice donaţie care să permită dezvoltarea programului este binevenită.

  Textul biblic nu este protejat prin copyright, astfel că poate fi copiat, folosit şi modificat în mod liber de orice persoană de bună-credinţă. Autorul programului nu îşi asumă nici o răspundere asupra consecinţelor ce decurg din folosirea programului şi a textului biblic. 

Cerinţe:

 • Sistem de operare: Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
 • Program: Microsoft Word 2000/2002/2003/2007
 • Spaţiu liber pe disc: 13MB
 • Rezoluţia monitorului/videoproiectorului: minim 800 x 600 pixeli
  Se recomandă folosirea unui sistem dual-monitor (calculator cu 2 ieşiri video: una pentru monitorul de control şi cealaltă pentru videoproiector), îmbunătăţind semnificativ modalitatea de afişare şi urmărire a textului biblic prezentat.

Instalare:

 • Mai întâi verificaţi dacă aveţi instalate softurile necesare pentru funcţionarea programului.
 • Lansaţi în execuţie fişierul executabil şi urmaţi instrucţiunile de instalare.
 • Observaţie: programul poate fi instalat peste versiunea anterioară, beneficiind astfel de fişierele cu referinţe şi imaginile de fundal adăugate manual.

Pornire:

 • Acţionaţi pictograma 'BibleShow' de pe desktop; sau
 • Urmaţi comenzile: Start - Programs - BibleShow - BibleShow; sau
 • Lansaţi în execuţie programul Word şi apăsaţi butonul 'BibleShow' (situat în bara de instrumente Standard [sau în meniul Add-Ins] şi având ca pictogramă literele 'BS' de culoare roşie).
 • Dacă la pornirea programului apare mesajul "The macros in this project are disabled...", modificaţi nivelul de securitate:
  • Microsoft Word 2000 - 2003: Tools-Macro-Security -> Medium (la pornirea programului BibleShow va trebui să apăsaţi Enable) sau modificaţi în Tools-Macro-Security -> Low (nu este recomandat deoarece sunteţi expuşi la potenţiali viruşi).
  • Microsoft Word 2007: Office Button - Word Options - Trust Center - Trust Center Settings - Macro Settings -> Disable all macros with notification (la pornirea programului va trebui să apăsaţi Enable) sau modificaţi în Office Button - Word Options - Trust Center - Trust Center Settings - Macro Settings -> Enable all macros (nu este recomandat deoarece sunteţi expuşi la potenţiali viruşi).

Descriere:

Rubrici:
 • Lista de referinţe (Program list) - lista cu referinţe biblice
 • Cartea (Book) - selectare carte biblică
 • Capitolul (Chapter) - introducere/selectare capitol
 • Versetul (Verse) - introducere verset
 • Referinţa (Reference) - introducerea referinţei prescurtate (lista completă cu prescurtările referinţelor biblice acceptate de program o găsiţi în documentul Numele cărţilor biblice şi prescurtările lor. Activarea căutării se face apăsând tasta Enter. Cele mai simple prescurtări sunt: 1co, 1cr, 1io, 1im, 1pe, 1sa, 1te, 1ti, 2co, 2cr, 2io, 2im, 2pe, 2sa, 2te, 2ti, 3io, am, ap, cc, co, da, de, ec, ef, es, ev, ex, eze, ezr, fa, flm, flp, ga, ge, hb, hg, ia, ie, ioa, ioe, ion, ios, iov, is, iu, ju, le, lu, ml, mc, mt, mi, na, ne, nu, ob, os, pl, pr, ps, ro, ru, ti, tef, za. Diacriticele româneşti ăîşţâ (ĂÎŞŢÂ) se pot obţine apăsând Ctrl (+Shift) şi [];'\
 • Previzualizare (Preview window) - fereastra de previzualizare şi mesaje de informare
 • Căutare (Search) - introducerea cuvântului sau textului ce se doreşte a fi căutat. Activarea căutării se face apăsând tasta Enter. Diacriticele româneşti ăîşţâ (ĂÎŞŢÂ) se pot obţine apăsând Ctrl (+Shift) şi [];'\
  În cazul căutării fără diacritice apar următoarele dezavantaje: căutarea unui cuvânt cu forme multiple va returna toate formele acestuia (ex: pana ® pană, pana, până, stăpâna etc.), căutarea este sensibilă la litere majuscule/minuscule, căutarea unei expresii prea lungi nu este posibilă. Totuşi marele avantaj este că se poate găsi repede contextul unei expresii de 2-3 cuvinte tastate mai rapid fără diacritice.
  Dacă observaţi că diacriticele româneşti nu sunt afişate corect sau căutarea fără diacritice nu găseşte cuvântul căutat, atunci este nevoie să configuraţi sistemul de operare să fie compatibil cu limba română: în Windows XP selectaţi Romanian din meniul Control Panel - Regional and Language Options - Advanced - Language for non-Unicode programs.
 • Rezoluţia (Resolution) - selectarea dimensiunii ferestrei de afişare
 • Poziţie X/Y (X/Y position) - introducerea poziţiei ferestrei de afişare
 • Tip font (Font type) - selectarea tipului de font folosit în fereastra de afişare/monitorizare
 • Stil font (Font style) - selectarea stilului literelor din fereastra de afişare/monitorizare
 • Aliniere (Alignment) - selectarea alinierii textului din fereastra de afişare/monitorizare
 • Culoare font (Font color) - selectarea culorii fontului
 • Limba (Language) - selectarea limbii meniului
 • Fundal (Background) - selectarea imaginii de fundal
 • Istoric afişări (History list) - dacă se bifează opţiunea, primele versete afişate sunt adăugate automat în lista de referinţe
 • Caut fără diacritice (Search without diacritics) - permite căutarea cu sau fără tastarea diacriticelor româneşti
 • Ecran negru după Ştergere (Black display after Clear) - după ştergerea ecranului de proiecţie este posibilă fie păstrarea imaginii de fundal, fie închiderea ferestrei de afişare, rămânând vizibilă imaginea de pe desktop (care de obicei este de culoare neagră)
 • Monitorizare (Monitoring) - deschide sau ascunde fereastra de monitorizare care reprezintă o copie a imaginii afişate pe ecranul de videoproiecţie.

Butoane:

 • Previz. (Preview) - vizualizare verset doar în fereastra de previzualizare
 • Afişează (Show) - afişare verset în fereastra de afişare
 • Şterge (Clear) - închide fereastra de afişare
 • ® - versetul următor
 • ¬ - versetul precedent
 • Adg. (Add) - introducerea în lista program a referinţei curente
 • Nou (New) - ştergerea tuturor referinţelor din listă
 • Înc. (Load) - încărcarea unui fişier cu referinţe
 • Sal. (Save) - salvarea pe disc într-un fişier a listei program
 • X - ştergerea din lista program a referinţei selectate
 • - mutarea în sus a referinţei selectate din listă
 • - mutarea în jos a referinţei selectate din listă
 • Config. - deschiderea meniului de configurare al programului
 • Ajutor (Help) - deschide un fişier asemănător cu acesta conţinând detalii despre program
 • Despre (About) - informaţii despre program şi autor
 • Ieşire (Exit) - ieşire din program
 • Autodetectează (Autodetect) - detectează automat rezoluţia şi poziţia proiectorului / monitorului de afişare
 • Salvează (Save) - memorează parametrii programului şi închide meniul de configurare
 • Renunţă (Cancel) - închide meniul de configurare fără salvarea setărilor
Clicuri duble:
 • în Lista de referinţe (Program list) - previzualizarea versetului referinţei selectate în listă
 • în Previzualizare (Preview window) - previzualizarea versetului din lista cu rezultatele căutării unui cuvânt
Taste:
 • F1 - deschide fişierul cu detalii despre BibleShow
 • F2 - adaugă referinţa curentă în lista program
 • F3 - şterge (scoate) referinţa selectată din lista program
 • F5 - mută cursorul în rubrica de introducere a referinţei
 • F6 - mută cursorul în rubrica de introducere a cuvântului de căutat
 • F7 - deschide meniul de configurare al programului
 • Esc, F8 - închide (şterge) fereastra de afişare
 • F9 - previzualizează versetul curent
 • F10 - afişează versetul curent
 • F12 - închide programul BibleShow
 • , PageDown - versetul următor
 • , PageUp - versetul precedent
 • ¿, Enter - comutare între modurile previzualizare şi afişare
F1
Ajutor
F2
Adaugă
F3
Scoate
F5
Referinţa
F6
Căutare
F7
Configurare
F8
Şterge

F9
Previzualizare
F10
Afişează
F12
Ieşire

Următor

Precedent
PageDown
Următor
PageUp
Precedent

Imagini de fundal:

 • Imaginile se găsesc în folderul Backgrounds din locaţia de instalare a programului.
 • Noi imagini pot fi găsite pe Internet. Unul din site-urile preferate este GRSites.com cu peste 5000 de imagini gratuite de texturi.
 • Este posibilă încărcarea unei imagini pe fundal de mărimea ferestrei de afişare. În acest caz imaginea trebuie să aibe rezoluţia de minim 600x400. Pentru creşterea vitezei de afişare se recomandă redimensionarea manuală a imaginii pentru a corespunde cu rezoluţia ecranului de afişare.
 • Pentru a introduce imaginile în lista programului, acestea trebuie copiate în folderul Backgrounds şi programul trebuie repornit.

Dezinstalare:

 • Închideţi programul Word;
 • Urmaţi comenzile: Start - Programs - BibleShow - Uninstall BibleShow;
 • Apăsaţi 'Dezinstalează' şi în final 'Închide'.

Impresii, observaţii şi sugestii

 • Apăsaţi aici pentru a trimite rapid un scurt mesaj cu părerea voastră.