Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
Biblia online
BibleBeep
BibleSaver
Biblia VDCC
Module biblice
Contact

Actualizat în:
Iunie, 2016

Introduceți mai jos adresa de email și veți fi informat automat la apariția următoarelor versiuni ale programelor biblice:

Biblia GBV 2001 - Traducere Literală Nouă
Modul biblic pentru RoBible și BibleShow
Aplicație BibleBeep pentru telefoane mobile


Prezentare

  Biblia GBV 2001 este o traducere literală nouă completată, revizuită și actualizată, cu subtitluri și texte paralele marginale, cu ad-notări de traducere în subtext, publicată de GBV în 2001.

  Textul Bibliei GBV 2001 este disponibil online la frumoasa adresă: www.biblia.ro.

  Mai multe resurse publicate de GBV România găsiți pe site-ul www.gbv.ro.

  Mulțumiri deosebite organizației GBV România care a pus la dispoziție textul complet al Scripturii spre a fi integrat într-un modul biblic ce poate fi instalat în programele RoBible și BibleShow. De asemenea, aplicația BibleBeep GBV 2001 permite citirea acestei versiuni pe telefoane mobile compatibile Java.

  Pentru instalarea și folosirea modulului biblic GBV 2001 trebuie să aveți preinstalat programele RoBible sau BibleShow și să dispuneți de 12MB spațiu liber pe hard-disk.

  În pagina dedicată aplicației BibleBeep, veți găsi descrierea funcțiilor și detalii amănunțite despre modalitățile de instalare pe telefon a Bibliei GBV 2001.

Prefață la ediția tipărită

  Această BIBLIE - TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA - TRADUCERE LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) și este o prezentare cursivă, într-o formă de exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru și, de aceea, într-o formă mai puțin literară.

  Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive:

  1. În limba română contemporană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D.C. 1931) a fost tipărită într-un număr mic de exemplare, s-a epuizat repede și nu a mai fost retipărită, poate și pentru că, în general, nu se cunoaște și nu se înțelege ce înseamnă o traducere literală.

  2. Retipărirea Bibliei literale D.C. 1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până în sec. 19 - folosite de J. N. Darby - sau începutul secolului 20 - folosite de D.C. - au fost adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice; pentru aceasta, în limbile de largă circulație, au apărut sau sunt în curs de apariție noi traduceri ale Bibliei).

  3. Ca aspect de formă, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului.

  4. De asemenea, în același sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esențial pentru o traducere literală), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele.

  Pentru realizarea acestei ediții au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană și alte traduceri cunoscute și folosite în engleză (Autorised Version - King James, Revised Version, New International Version, Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman's Parallel Bible, Young Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum și ediții bilingve interlineare sau paralele (Green's Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanță numerică Strong, Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanțe biblice (Darby, Strong, Wigram, cu codificare Strong), dicționare teologice (Kittel), de nume și terminologie, Wuest's Word studies in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematică, comentarii biblice, dicționare lingvistice etc.

  Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicații ale textului, ci variante din diferite manuscrise (adăugări, omisiuni, diferențe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci sute de ani, până la apariția tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său, astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile și sensurile esențiale inițiale. Textele paralele și titlurile marginale au fost preluate și parțial completate sau revizuite din traducerea D.C.

  Au fost și rămân dificultăți de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale (pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziții sau trepte ierarhice etc.

  Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, dar această ediție a Bibliei nu poate fi considerată încheiată și cu atât mai puțin desăvârșită.

  După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediții sunt profund recunoscători lui Dumnezeu pentru belșugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât și pentru experiența folositoare fiecăruia) dar în același timp au simțământul și convingerea că sunt încă multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga și altele pe care le vor găsi cititori atenți, sinceri și competenți. Până la o altă ediție, dacă va fi posibilă, o încredințăm pe aceasta harului suveran și atotputernic al lui Dumnezeu care să însoțească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat și providențial supravegheat pentru conformitate și împlinire, spre Gloria Lui.

  București, 31.08.2001

  Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale și depășirea dificultăților multe și variate, precizăm următoarele aspecte:

  1. Au fost folosite lexicul și gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor academice admise și originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele și arhaismele, precum și tendințele lingvistice slavone și anglo-saxone.

  2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde cerințele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu caractere italice au rol explicativ.

  3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare următoarele adnotări: "unele ms. omit" înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext cuvintele omise; "unele ms." înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte manuscrise; "unele ms. ad." înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise; "sau" înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiași text; "lit." redă traducerea literală a cuvântului sau a expresiei respective.

  4. Simbolurile utilizate: în cărțile poetice, simbolul "✸" apare de regulă înaintea titlurilor și indică împărțirea pe subiecte importante, iar simbolul "✡" indică alineatele; pentru a asigura concordanța timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament, verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct "·", indicând în limba greacă un prezent istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului.

  5. Numele proprii ale lui Dumnezeu: numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea unică și adevărată este "Dumnezeu", scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL (singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînțeles explicit, a fost scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este "Domnul", traducere a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în limba ebraică în patru litere YHWH (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu "Domnul" (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L'Eternel; în limba germană: Jehova); când în textul ebraic a fost numele de ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul Domnul, s-a folosit expresia "Domnul Dumnezeu".

  6. Prescurtări folosite convențional:

  ad.=adaugă
  adn.=adnotare
  aram.=aramaică
  art.=articulat
  cap.=capitol
  cuv.=cuvânt
  ebr.=ebraică
  gr.=greacă
  lat.=latină
  lit.=literal
  ms.=manuscrise
  neart.=nearticulat
  v.=verset
  Sept.=Septuaginta

Drepturi de autor

  © 2001 GBV

  GBV Romania
  Luigi Cazzavillan 30
  010786 București-1
  România
  www.gbv.ro

  Biblia GBV 2001 Copyright © 2001 GBV. Folosit cu permisiune. Toate drepturile rezervate.

  GBV Dillenburg GmbH
  Eiershäuser Str. 54
  35713 Eschenburg
  Germania
  www.gbv-dillenburg.de

  The Holy Bible GBV 2001 Copyright © 2001 by GBV. Used by permission. All rights reserved.