Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
Biblia online
BibleBeep
BibleSaver
Module biblice
Contact

Actualizat în:
Martie, 2018

RoBible
Versiunea 3.3

RoBible este un program pentru sisteme de operare Windows, gratuit şi uşor de folosit, fiind foarte util în activitatea de studiu biblic elementar, redactarea de documente bazate pe referinţe biblice, pregătirea unei predici, lecturarea Bibliei si multe altele.

Descărcare:

  PROGRAMUL DE BAZĂ:
   FişierDetaliiDescriere
  RoBible33.exe9 MB
  03.01.2019
  RoBible 3.3 include modulele biblice: VDCC, VBOR şi BVA.

  MODULE BIBLICE:

  Modul biblic:

  Descriere:

  Copyright:

  Fişier: []

  Actualizare:


  Deoarece programul se află în continuă perfecţionare, reveniţi la această pagină pentru a descărca ultima versiune a programului şi noi module biblice. De asemenea, vă puteţi abona la o scrisoare de informare pentru a fi anunţat prin email de apariţia următoarelor versiuni.

Scop:

  Acest program a fost realizat cu scopul de a fi un instrument util tuturor acelora care împărtăşesc sau nu credinţa creştină şi sunt interesaţi să citească, să studieze şi să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, fără bani şi fără plată.

Facilităţi:

 • Vizualizarea de versete biblice (inclusiv titluri, note de subsol şi trimiteri) în numeroase versiuni disponibile;
 • Căutarea de cuvinte în toată Biblia şi accesul rapid la contextul versetelor găsite;
 • Compararea versetelor între toate traducerile încărcate;
 • Copierea de pasaje biblice în alte programe sau documente;
 • Gestionarea referinţelor şi a fişierelor cu referinţe;
 • Acces la Internet spre alte resurse biblice.

Module biblice:

  RoBible este distribuit având inclus trei versiuni biblice utilizate mai frecvent. Utilizatorul are posibilitatea de a descărca şi de a instala multe alte traduceri în diverse limbi, precum: chineză, engleză, franceză, germană, ebraică, hindi, maghiară, italiană, coreeană, română, spaniolă, tagalog şi altele.
  La conceperea aplicaţiei şi crearea modulelor biblice s-au luat în considerare şi cu seriozitate cerinţele legii dreptului de autor asociate proprietăţii intelectuale asupra textului biblic. Dezvoltatorul aplicaţiei a depus eforturi considerabile pentru împlinirea cerinţelor principalilor deţinători de proprietate intelectuală astfel încât RoBible să rămână o aplicaţie gratuită pentru oricine. Câteva societăţi biblice, edituri şi traducători deja ne-au acordat permisiunea lor pe baza unui contract scris, evident în urma prezentării dovezilor că textul protejat de lege este folosit cu bună intenţie. Întrucât acest proces este unul de lungă durată, iar majoritatea deţinătorilor de copyright au răspuns pozitiv la solicitari, autorul aplicaţiei RoBible îndrăzneşte să nu renunţe la crearea de noi module biblice, pe baza următoarelor reguli esenţiale:
  • Fiecare modul biblic menţionează în mod clar numele deţinătorului dreptului de autor sau dacă textul aparţine domeniului public.
  • Modulul conţine numele complet şi oficial al traducerii biblice cât şi prescurtarea (forma abreviată a) fiecărei versiuni. Anul publicării textului este şi el anexat la numele întreg al Bibliei.
  • Eforturi deosebite au fot depuse în obţinerea de texte ale Scripturii fără erori. Ca text sursă s-a luat în considerare cea mai recentă revizuire disponibilă.
  • O atenţie specială este îndreptată înspre integrarea celor mai folosite, moderne şi acurate teologic traduceri ale Sfintei Scripturi pentru fiecare limbă vorbită.
  • Pentru a împiedica extragerea textului, baza de date a modulelor biblice este protejată cu parolă prin mecanismul avansat de securizare la nivel de utilizator oferit de Microsoft Access.
  • În plus, aplicaţia RoBible foloseşte nivele de criptare multiple pentru a preveni accesul la codul sursă al programului.
  • Textul afişat este restricţionat la un singur capitol biblic.
  • RoBible a fost, este şi va rămâne un proiect necomercial pentru ajutorarea comunităţilor creştine şi a utilizatorilor individuali în vederea împlinirii Marii Trimiteri a Domnului nostru Isus Hristos de ajunge la inima poporului român cu Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Dacă scopul folosirii RoBible este unul comercial, sau produsul dvs. nu este acoperit de politica de permisiune pentru folosire echitabilă (gratuită), va trebui să contactaţi deţinătorul legal de drept în vederea obţinerii aprobării de a cita din textul biblic.

Drepturi şi condiţii de utilizare:

 • Programul RoBible este oferit tuturor utilizatorilor sub licenţă gratuită dar limitată, de descărcare, instalare şi utilizare a software-ului biblic pe calculatore personale sau dispozitive mobile, în scop personal, ne-comercial, ne-exclusiv şi ne-sublicenţiat.
 • Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze, să exporte sau să intermedieze distribuirea sau acordarea de drepturi asupra programului RoBible către o terţă persoană.
 • Este interzis utilizatorului să întreprindă, să cauzeze, să permită sau să autorizeze modificarea, crearea de lucrări derivate, traducerea, decompilarea, dezasamblarea, „ingineria inversă” sau „spargerea” fişierelor executabile ale programului RoBible şi a modulelor biblice oferite de autor.
 • Mulţumită amabilităţii deţinătorilor drepturilor de autor asupra traducerilor biblice, a fost posibilă includerea numeroaselor versiuni în aplicaţia RoBible. Autorul programului a făcut tot posibilul pentru obţinerea în scris a permisiunii de utilizare responsabilă a Sfintelor Scripturi, din partea societăţilor biblice, editurilor şi a traducătorilor care au binevoit să răspundă solicitării de difuzare a textelor biblice protejate de legea dreptului de autor (copyright).
 • Autorul programului nu îşi asumă nicio răspundere asupra consecinţelor ce decurg din folosirea programului şi a textului biblic.
 • Orice donaţie care să permită îmbunătăţirea programului este binevenită.
 • Copyright © 2002-2018 Miodrag Recheşan

Cerinţe minime:

 • Sistem de operare: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
 • Platformă software: Microsoft .NET Framework 2.0
 • Spaţiu liber pe disc: 40MB
 • Rezoluţia monitorului: 1024 x 768 pixeli

Instalare:

 • Lansaţi în execuţie fişierul executabil şi urmaţi instrucţiunile de instalare.
 • De asemenea, se recomandă actualizarea modulelor biblice mai vechi, care fie nu conţin trimiteri, fie textul a fost revizuit între timp.
 • Prin generozitatea organizaţiei eBiblia Ministries, aplicaţia RoBible a putut fi semnată digital pentru a uşura procesul de instalare şi pentru evitarea alarmelor false raportate de unele programe antivirus.

Pornire:

 • Acţionaţi pictograma RoBible 3 din spaţiul de lucru (Desktop); sau
 • Urmaţi comenzile: Start – Programs – RoBible 3 – RoBible.

Utilizare:

 • Rolul butoanelor şi al rubricilor este descris în mesajele ce apar în momentul în care se poziţionează săgeata mouse-ului deasupra lor şi se aşteaptă o secundă.
 • Programul permite introducerea diacriticelor în rubricile Referinţa şi Cuvântul fără instalarea vreunui driver pentru tastarea caracterelor româneşti. Diacriticele româneşti ăîşţâ (ĂÎŞŢÂ) se obţin apăsând Ctrl (+Shift) şi [];'\
 • Cele mai simple prescurtări ale referinţelor biblice acceptate de program sunt: 1co, 1cr, 1io, 1im, 1pe, 1sa, 1te, 1ti, 2co, 2cr, 2io, 2im, 2pe, 2sa, 2te, 2ti, 3io, am, ap, cc, co, da, de, ec, ef, es, ev, ex, eze, ezr, fa, flm, flp, ga, ge, hb, hg, ia, ie, ioa, ioe, ion, ios, iov, is, iu, ju, le, lu, ml, mc, mt, mi, na, ne, nu, ob, os, pl, pr, ps, ro, ru, ti, tef, za.
 • Lista de metacaractere acceptate de program cuprinde:
  • ? – înlocuieşte orice literă. Exemplu: căutarea M?tusala – găseşte: Matusala, Metusala
  • * – înlocuieşte orice şir de caractere. Exemplu: căutarea Pavel * Sila – găseşte: Pavel şi-a ales pe Sila, Pavel şi Sila, Pavel şi ale lui Sila etc.
  • < – înlocuieşte orice început de cuvânt. Exemplu: căutarea <Mart – găseşte: Martorul, Marta, Marto, Martei etc.
  • > – înlocuieşte orice sfârşit de cuvânt. Exemplu: căutarea râu> – găseşte: râu, grâu, frâu, pârâu etc.
 • Notele de subsol pot fi văzute în partea inferioară a paginii dar şi în dreptunghiuri cu fundal galben prin poziţionarea săgeţii mouse-ului pe indicii alfabetici din text. Dacă se apasă click stânga pe aceştia mesajul notei de subsol rămâne fixat pe ecran până la următorul click sau repoziţionare pe un indice alfabetic.
 • Trimiterile paralele pot fi observate în dreptunghiuri cu fundal roz prin poziţionarea săgeţii mouse-ului pe steluţele din text. Dacă se apasă click stânga pe acestea, dreptunghiul rămâne fixat pe ecran astfel încât să se poată accesa referinţele spre pasaje biblice similare.
 • Setarea fontului (tip, stil, mărime) textului afişat este posibilă din meniul contextual (click dreapta pe textul afişat).

Dezinstalare:

 • Urmaţi comenzile: Start – Programs – RoBible 3 – Dezinstalare RoBible;
 • Apăsaţi Dezinstalează şi în final Închide.

Întrebări, observaţii şi sugestii

  Dacă întâmpinaţi diverse probleme de instalare/utilizare, sau aveţi idei de îmbunătăţire vă încurajez să mă contactaţi fără reţineri.

  Apăsaţi aici pentru a trimite rapid un mesaj.