Biblia.PentruViata.ro

Pagina principală
RoBible
BibleShow
BibleBeep
BibleSaver
wwwBible
Biblia VDCC
Module biblice
Proiectul BVA
Alte resurse
Contact

Actualizat în:
Martie, 2015

Introduceți mai jos adresa de email și veți fi informat automat la apariția următoarelor versiuni ale programelor biblice:

RoBible
Versiunea 3.2.1

Este un program gratuit și ușor de folosit, fiind foarte util în activitatea de studiu biblic elementar, redactarea de documente bazate pe referințe biblice, pregătirea unei predici, lecturarea Bibliei si multe altele.

Download:

  PROGRAMUL DE BAZĂ:
   FișierDetaliiVersiuneDescriere
  RoBible32.exe7.42 MB
  29.07.2014
  3.2.1Programul include modulele biblice: VDCC, VBOR și BVA.
  MODULE BIBLICE SUPLIMENTARE:
   FișierDetaliiLimbaDescriere
  Biblia NTR2.70 MB
  01.04.2010
  românăNoua Traducere în limba Română (2009) - necesită înregistrare pentru download
  GBV2001.exe2.5 MB
  05.07.2012
  românăBiblia GBV - Traducere Literală Nouă (2001)
  VBA.exe3.49 MB
  03.08.2011
  românăVersiunea Bartolomeu Anania (2001)
  VBRC.exe4.39 MB
  03.03.2015
  românăVersiunea Biblia Romano-Catolică (2013)
  BRC.exe2.75 MB
  02.08.2013
  românăBiblia Regele Carol II (1939)
  VDC.exe2.26 MB
  29.03.2013
  românăVersiunea Dumitru Cornilescu (1924, necorectată)
  BTF.exe2.16 MB
  24.08.2011
  românăBiblia - Traducerea FIDELA (2010)
  BIV.exe3.20 MB
  14.04.2013
  românăBiblia în versuri (2014)
  NTIT.exe756 kB
  24.08.2011
  românăNoul Testament pe Înțelesul Tuturor (1984)
  NTN.exe652 kB
  17.03.2014
  românăNoul Testament Nitzulescu
  NTS.exe609 kB
  26.03.2014
  românăNoul Testament de la Smirna
  NTB.exe663 kB
  25.07.2014
  românăNoul Testament de la Bălgrad
  NT-CLV.exe672 kB
  28.07.2014
  românăNoul Testament CLV
  CV2013.exe738 kB
  29.08.2014
  românăNoul Testament - Cuvântul viu (2013)
  Module biblice în alte limbi găsiți pe site-ul BibleShow.net.

  Deoarece programul se află în continuă perfecționare, reveniți la această pagină pentru a descărca ultima versiune a programului și noi module biblice. De asemenea, vă puteți abona la o scrisoare de informare pentru a fi anunțat prin email de apariția următoarelor versiuni.

Scop:

  Acest program a fost realizat cu scopul de a fi un instrument util tuturor acelora care împărtășesc sau nu credința creștină și sunt interesați să citească, să studieze și să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu - Biblia, fără bani și fără plată.

Facilități:

 • Vizualizarea de versete biblice în câteva versiuni disponibile;
 • Căutarea de cuvinte în toată Biblia și accesul rapid la contextul versetelor găsite;
 • Copierea de pasaje biblice în alte programe sau documente;
 • Gestionarea referințelor și a fișierelor cu referințe;
 • Acces la Internet spre alte resurse biblice.

Versiunile Bibliei în limba română:

 • VDCC - Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată. Textul biblic reproduce traducerea lui Dumitru Cornilescu din 1924, corectată ortografic și morfologic de autorul programului. Mai multe detalii despre corectură și cuvintele înlocuite pot fi găsite la pagina Textul Bibliei în limba română - versiunea VDCC.
 • VBOR - Versiunea Bisericii Ortodoxe Române. Textul biblic reproduce ediția tipărită în 1982 cu aprobarea Sfântului Sinod și sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
 • BVA - Biblia în Versiune Actualizată. Este o nouă traducere actualizată lexicografic, frazeologic, ortografic și topic conform limbii române literare, realizată de Viorel Silion.
 • NTR - Noua Traducere în limba Română. Această traducere nouă a fost realizată din inițiativa Biblica care a pus la dispoziția autorului programului textul biblic complet, inclusiv notele de subsol și titlurile de paragraf. Modulul biblic poate fi descărcat gratuit în urma unei simple înregistrări, din pagina Biblia NTR.
 • GBV 2001 - Biblia publicată de GBV în 2001. Aceasta este o traducere literală nouă - completată, revizuită și actualizată; cu subtitluri și texte paralele marginale; cu ad-notări de traducere în subtext; publicată de GBV în 2001. Detalii aici.
 • VBA - Versiunea Bartolomeu Anania. Biblia sau Sfânta Scriptură, ediție jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, publicată în 2001.
 • VBRC - Versiunea Biblia Romano-Catolică. Aceasta reprezintă prima ediție romano-catolică a Bibliei în limba română tradusă după textele originale de pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, fiind publicată de Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași (Departamentul de Cercetare Biblică) în iunie 2013.
 • BRC - Biblia Regele Carol II. Biblia sau dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și a Noului Testament tradusă după textele originale ebraice și grecești de preoții profesori Vasile Radu și Gala Galaction din înalta inițiativă a majestății sale regelui Carol II. Ediția a 2-a tipărită în 1939 la București.
 • VDC - Versiunea Dumitru Cornilescu (necorectată). Textul biblic reprezintă traducerea „originală” a lui Dumitru Cornilescu din 1924.
 • BTF - Biblia - Traducerea FIDELA. Traducere literală nouă, completată, revizuită și actualizată în 2010, Cluj-Napoca.
 • BIV - Biblia în versuri reprezintă o unică adaptare în versuri a Sfintelor Scripturi, realizată de Ioan și Rodica Ciorca. Vechiul Testament a fost publicat în data de 23 ianuarie 2014 sub egida Asociației Cultural Creștin Umanitar㠄Ars Vivat”, Editura Armonii Culturale, Ediție Princeps 2013, legată în piele și inscripționată cu foită de aur.
 • NTIT - Noul Testament pe Înțelesul Tuturor. Noul Testament parafrazat, publicat de către Living Bible International, prima ediție în 1984, iar a doua ediție în 1990.
 • NTN - Noul Testament Nitzulescu. Textul biblic, tradus inițial de Nicolae Nitzulescu în 1897, a fost preluat din Biblia publicată de Societatea Biblică pentru Britania și Străinătate în 1921 la București. Culegere text: Viorica Dorina Gherman.
 • NTS - Noul Testament de la Smirna. Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tipărit cu voia și blagoslovenia Prea Sfinților Episcopi ai Principatelor României, după cel mai ales model, dat de Prea Sfinția lor, în zilele Prea Înălțatului Domn Stăpânitor atoatei Țării Românești Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Prima ediție a fost tipărită la Smirna în 1838. Textul de față reproduce ediția a cincia publicată la București în 1857.
 • NTB - Noul Testament de la Bălgrad. Aceasta reprezintă prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, publicat în 1648 la Bălgrad (astăzi, Alba Iulia), în timpul principelui calvin Gheorghe Rákóczi I, sub coordonarea mitropolitului Simion Ștefan. Textul biblic de față a fost preluat din ediția publicată în 1988 din inițiativa și purtarea de grijă a P.S. Emilian - Episcop al Alba Iuliei.
 • NT-CLV - Noul Testament CLV. Noul Testament publicat de Christliche Literatur-Verbreitung (CLV) în 1993.
 • Noul Testament - Cuvântul viu (2013). Traducere nouă în limba română contemporană a Noului Testament, realizată de Olimpiu Sabin Cosma și publicată de Editura Agape în 2013.

Drepturi și condiții de utilizare:

 • Programul RoBible este oferit tuturor utilizatorilor sub licență gratuită dar limitată, de descărcare, instalare și utilizare a software-ului biblic pe calculatore personale sau dispozitive mobile, în scop personal, ne-comercial, ne-exclusiv și ne-sublicențiat.
 • Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze, să exporte sau să intermedieze distribuirea sau acordarea de drepturi asupra programului RoBible către o terță persoană.
 • Este interzis utilizatorului să întreprindă, să cauzeze, să permită sau să autorizeze modificarea, crearea de lucrări derivate, traducerea, decompilarea, dezasamblarea, „ingineria inversă” sau „spargerea” fișierelor executabile ale programului RoBible și a modulelor biblice oferite de autor.
 • Autorul programului nu își asumă nicio răspundere asupra consecințelor ce decurg din folosirea programului și a textului biblic.
 • Orice donație care să permită îmbunătățirea programului este binevenită.
 • Copyright © 2002-2012 Miodrag Recheșan. Toate drepturile rezervate.

Cerințe minime:

 • Sistem de operare: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8
 • Platformă software: Microsoft .NET Framework 2.0/3.0/3.5/4.0/4.5
 • Spațiu liber pe disc: 40MB
 • Rezoluția monitorului: 1024 x 768 pixeli

Instalare:

 • Lansați în execuție fișierul executabil și urmați instrucțiunile de instalare.
 • Observații: Programul permite încărcarea referințelor salvate cu o versiune anterioară celei prezente. Se recomandă dezinstalarea versiunilor RoBible mai vechi de 3.0, dacă nu sunt folosite.

Pornire:

 • Acționați pictograma RoBible 3 din spațiul de lucru (Desktop); sau
 • Urmați comenzile: Start - Programs - RoBible 3 - RoBible.

Utilizare:

 • Rolul butoanelor și al rubricilor este descris în mesajele ce apar în momentul în care se poziționează săgeata mouse-ului deasupra lor și se așteaptă o secundă.
 • Programul permite introducerea diacriticelor în rubricile Referința și Cuvântul fără instalarea vreunui driver pentru tastarea caracterelor românești. Diacriticele românești ăîșțâ (ĂÎȘȚÂ) se obțin apăsând Ctrl (+Shift) și [];'\
 • Lista completă cu prescurtările referințelor biblice acceptate de program o găsiți în documentul Numele cărților biblice și prescurtările lor. Cele mai simple prescurtări sunt: 1co, 1cr, 1io, 1im, 1pe, 1sa, 1te, 1ti, 2co, 2cr, 2io, 2im, 2pe, 2sa, 2te, 2ti, 3io, am, ap, cc, co, da, de, ec, ef, es, ev, ex, eze, ezr, fa, flm, flp, ga, ge, hb, hg, ia, ie, ioa, ioe, ion, ios, iov, is, iu, ju, le, lu, ml, mc, mt, mi, na, ne, nu, ob, os, pl, pr, ps, ro, ru, ti, tef, za.
 • Lista de metacaractere acceptate de program cuprinde:
  • ? - înlocuiește orice literă. Exemplu: căutarea M?tusala - găsește: Matusala, Metusala
  • * - înlocuiește orice șir de caractere. Exemplu: căutarea Pavel * Sila - găsește: Pavel și-a ales pe Sila, Pavel și Sila, Pavel și ale lui Sila etc.
  • < - înlocuiește orice început de cuvânt. Exemplu: căutarea <Mart - găsește: Martorul, Marta, Marto, Martei etc.
  • > - înlocuiește orice sfârșit de cuvânt. Exemplu: căutarea râu> - găsește: râu, grâu, frâu, pârâu etc.
 • Notele de subsol pot fi văzute în partea inferioară a paginii dar și prin poziționarea săgeții mouse-ului pe indicii alfabetici din text. Dacă se apasă click stânga pe aceștia mesajul notei de subsol rămâne fixat pe ecran până la următorul click sau repoziționare pe un indice alfabetic.
 • Setarea fontului (tip, stil, mărime) textului afișat este posibilă din meniul contextual (click dreapta pe textul afișat).

Dezinstalare:

 • Urmați comenzile: Start - Programs - RoBible 3 - Dezinstalare RoBible;
 • Apăsați Dezinstalează și în final Închide.

Întrebări, observații și sugestii

  Oricât am încerca să facem o lucrare perfectă, fără greșeli, realizăm că suntem limitați de natura noastră păcătoasă și doar harul lui Dumnezeu ne ajută să binecuvântăm și pe alții în slăbiciunile noastre. Întrucât pentru realizarea acestor programe biblice am fost limitat în resurse (timp, hardware, documentație, consultanță, ș.a.) nu ar fi de mirare să întâmpinați diverse probleme de instalare/utilizare, să găsiți greșeli sau să aveți idei de îmbunătățire. Apreciez orice critică constructivă și vă încurajez să mă contactați în astfel de situații.

  Apăsați aici pentru a trimite rapid un scurt mesaj.